Referencje

Odbiorcami naszych usług są instytucje publiczne, inwestorzy prywatni oraz inne podmioty w tym:
 • Zarząd Drogowy w Olkuszu
 • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
 • Urząd Gminy w Kluczach
 • Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
 • Agencja Rezerw Materiałowych - Składnica w Zalesiu Golczowskim
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Zabrzu
 • Nadleśnictwo Olkusz
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
 • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" w Kluczach
 • Urząd Gminy w Sułoszowie
 • Urząd Gminy w Wielkiej Wsi
 • P.P.U.H. "MALBOX" ZPCh w Osieku
 • TRACTEBEL ENGINEERING S.A. w Katowicach