Oferta usług

Nasze doświadczenie w projektowaniu instalacji obejmuje:

 • budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,
 • budynki hotelowe,
 • budynki biurowe i administracyjne,
 • budynki szkolne, uczelnie,
 • centra handlowo – usługowe.

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

 • instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,
 • projekty węzłów ciepłowniczych,
 • przyłącza i sieci ciepłownicze,
 • instalacje gazowe, przyłącza gazowe,
 • kotłownie,
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • sieci i przyłącza wod-kan,
 • instalacje chłodnicze,
 • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wentylacja pożarowa,
 • wodociągowe instalacje przeciwpożarowe; instalacje tryskaczowe
 • instalacje solarne,
 • pompy ciepla,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • kosztorysowanie.